موسسه حقوقی اوستا گرفتن مهریه از سهم الارث شوهر به چه نحوی امکان‌پذیر است؟

گرفتن مهریه از سهم الارث شوهر به چه نحوی امکان‌پذیر است؟