حقوقی

  دسته بندی

  خانواده

  دسته بندی

  ملکی

  دسته بندی

  کیفری

  دسته بندی

  ارث

  کاربر:

  1399/03/08
  آیا شخص می تواند ورثه خود را از ارث محروم کند ؟

  پاسخ ها

  مشاور

  13:05 - 1399/03/08
  اشخاص نمی توانند ورثه خود را از ارث محروم کنند و این دیدگاه اشتباهی است براساس نا اگاهی افراد از احوال شخصیه است .

  مشاوره تلفنی با وکیل
  مشاوره تلفنی با وکیل
  021-45403