حقوقی

  دسته بندی

  خانواده

  دسته بندی

  ملکی

  دسته بندی

  کیفری

  دسته بندی

  نفقه

  کاربر:

  1399/03/08
  چرا مرد باید نفقه بپردازد؟

  پاسخ ها

  مشاور

  13:11 - 1399/03/08
  در قانون ایران عقد نکاح دارای اثراتی است و نفقه اثار مالی عقد نکاح در ایام زوجیت است و وظیفه مرد است که تمام مخارج زندگی مثل خوراک ، پوشاک ، مسکن مناسب و هزینه های درمانی است و در مقابل زوجه هم باید در ایام زوجیت تمکین کند.

  مشاوره تلفنی با وکیل
  مشاوره تلفنی با وکیل
  021-45403