حقوقی

  دسته بندی

  خانواده

  دسته بندی

  ملکی

  دسته بندی

  کیفری

  دسته بندی

  چک

  کاربر:

  1399/03/08
  چگونه چک را از بعد کیفری پیگیری کنیم ؟

  پاسخ ها

  مشاور

  13:03 - 1399/03/08
  برای اینکه چک ازطریق کیفری اقدام شود مهلتی مقرر شده در مرحله اول چک را در تاریخ روز برگشت بزند و گواهی عدم پرداخت دریافت کند و در مهلت شش ماه به مراجع کیفری برای شکایت رجوع کند.

  مشاوره تلفنی با وکیل
  مشاوره تلفنی با وکیل
  021-45403