حقوقی

  دسته بندی

  خانواده

  دسته بندی

  ملکی

  دسته بندی

  کیفری

  دسته بندی

  مزاحمت

  کاربر:

  1399/03/08
  آیا مزاحمت از طریق فضای مجازی قابل پیگیری است ؟

  پاسخ ها

  مشاور

  13:08 - 1399/03/08
  مزاحمت از طریق فضای مجازی هم قابل پیگیری است و از طریق پلیس فتا میتوان رسیدگی کرد و وقتی که محرز شودجرم مزاحمت برای مجرم مجازات در نظر گرفته می شود.

  مشاوره تلفنی با وکیل
  مشاوره تلفنی با وکیل
  021-45403