حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

سرقت گوشی

کاربر: ناشناس

1399/07/20
گوشیمو دزدیدن چیکار کنم

پاسخ ها

کاربر

14:09 - 1399/07/20
در صورتی که گوشی شما به سرغت رفته از ان مکان با کلانتری تماس بگیرین و وموضوع را شرح دهید. وصورت جلسه تنظیم میشود پس از آن از کلانتری به پلیس آگاهی ارجاع میشود سپس برای شناسایی مجرم .

اطلاعات کاربری

پاسخ