حقوقی

  دسته بندی

  خانواده

  دسته بندی

  ملکی

  دسته بندی

  کیفری

  دسته بندی

  تابعیت

  کاربر:

  1399/03/10
  تابعیت چیست ؟

  پاسخ ها

  مشاور

  15:42 - 1399/03/10
  تابعیت یعنی شخص از نظر سیاسی و احوال شخصیه تابع دولت متبوع خودش است که تابعیت به دو صورت خاک و خون است .

  مشاوره تلفنی با وکیل
  مشاوره تلفنی با وکیل
  021-45403