حقوقی

  دسته بندی

  خانواده

  دسته بندی

  ملکی

  دسته بندی

  کیفری

  دسته بندی

  فروش مال غیر

  کاربر:

  1399/03/10
  فروختن مال دیگری چگونه است ؟

  پاسخ ها

  مشاور

  15:54 - 1399/03/10
  وقتی شخصی مال منقول یا غیر منقول که متعلق به دیگری است به فروش میرساند عنوان مجرمانه فروش مال غیر است که جرم است و پیگیری کیفری دارد در مراجع قضایی مربوطه

  مشاوره تلفنی با وکیل
  مشاوره تلفنی با وکیل
  021-45403