حقوقی

  دسته بندی

  خانواده

  دسته بندی

  ملکی

  دسته بندی

  کیفری

  دسته بندی

  تابعیت

  کاربر:

  1399/03/10
  اگر فرزندی خارج از ایران متولد شود تابعیت چگونه است ؟

  پاسخ ها

  مشاور

  15:44 - 1399/03/10
  بحث متولد شدن فرزند در هر کشور بستگی به قانون متبوع آن کشور دارد یعنی باید براساس قانون هر کشور بستگی دارد که قاعده خون و یا قاعده خاک را قبول دارند و بستگی به کشور مربوطه دارند.

  مشاوره تلفنی با وکیل
  مشاوره تلفنی با وکیل
  021-45403