حقوقی

  دسته بندی

  خانواده

  دسته بندی

  ملکی

  دسته بندی

  کیفری

  دسته بندی

  ملک

  کاربر:

  1399/03/10
  قولنامه را می توان فسخ کرد ؟

  پاسخ ها

  مشاور

  15:51 - 1399/03/10
  قولنامه براساس توافق طرفین یعنی فروشنده و خریدار توافق میشود برای یک موضوع معین و یکسری حقوق برای طرفین در نظر گرفته می شود حق فسخ و یا خیارات البته ممکن این حق از یک طرف یا طرفین سلب شود اما اگر این حقوق سلب نشود براساس یکسری شرایط می شود از آن استفاده کنند.

  مشاوره تلفنی با وکیل
  مشاوره تلفنی با وکیل
  021-45403