حقوقی

  دسته بندی

  خانواده

  دسته بندی

  ملکی

  دسته بندی

  کیفری

  دسته بندی

  ملک

  کاربر:

  1399/03/10
  چگونه قرارداد ملکی تنظیم می شود ؟

  پاسخ ها

  مشاور

  15:50 - 1399/03/10
  قرار دادهای ملکی اعم از مسکونی و تجاری به صورت عرف اول به صورت مبایعه نامه بین طرفین در محل املاک تنظیم می شود و طبق توافقی که طرفین انجام میدهند در چند مرحله ثمن پرداخت می شود و ملک تسلیم می شود و یکسری حقوق و تعهد به طرفین تعلق می گیرد .

  مشاوره تلفنی با وکیل
  مشاوره تلفنی با وکیل
  021-45403