حقوقی

  دسته بندی

  خانواده

  دسته بندی

  ملکی

  دسته بندی

  کیفری

  دسته بندی

  مهریه

  کاربر:

  1399/03/08
  چگونه مهریه به زوجه تعلق نمی گیرد؟

  پاسخ ها

  مشاور

  13:12 - 1399/03/08
  مهریه از دیگر اثار عثد نکاح است که برای زوجه عندالمطالبه است وهمیشه مهریه به زوجه تعلق میگیرد در هر شرایطی و زوج به هر دلیلی نمی تواند از پزداخت آن امتناع کند.

  مشاوره تلفنی با وکیل
  مشاوره تلفنی با وکیل
  021-45403