حقوقی

  دسته بندی

  خانواده

  دسته بندی

  ملکی

  دسته بندی

  کیفری

  دسته بندی

  تابعیت

  کاربر:

  1399/03/10
  فرزندی که پدر افغان و مادر ایرانی داشته باشد تکلیف تابعیت چگونه می شود ؟

  پاسخ ها

  مشاور

  15:46 - 1399/03/10
  براساس مصوبه جدید مادرانی که تابعیت ایرانی دارند می توانند برای فرزندان خود تابعیت ایرانی بگیرند و این جز قوانین جدید تابعیت در ایران است.

  مشاوره تلفنی با وکیل
  مشاوره تلفنی با وکیل
  021-45403