حقوقی

  دسته بندی

  خانواده

  دسته بندی

  ملکی

  دسته بندی

  کیفری

  دسته بندی

  ملک

  کاربر:

  1399/03/10
  گرفتن سند رسمی به چه صورت است ؟

  پاسخ ها

  مشاور

  15:52 - 1399/03/10
  اگر ملک تجاری یا غیر تجاری دارای قولنامه بین طرفین باشد می تواند به وسیله قولنامه سند رسمی را اخذ کرد و اگر ملکی مشاع است و سند مادر دارد میتوان سند رسمی و گرفت از روی مدارک مثل قولنتامه

  مشاوره تلفنی با وکیل
  مشاوره تلفنی با وکیل
  021-45403