جستجو
اوستا در کنار شماست:021-70700007*09129629488*
مجازات مشارکت در قتل عمد چیست؟

مجازات مشارکت در قتل عمد چیست؟

مجازات مشارکت در قتل عمد چیست؟

در همین ابتدای این مقاله باید به این نکته اذعان کرد که مشارکت در قتل از جمله مواردی است که نکات و ابعاد گوناگونی دارد. و نمی‌توان در چند پاراگراف تمام شرایط یک مشارکت در چنین مواردی را با قاطعیت بیان کرد. ولی خب از طرفی قوانینی مشخص و مدون در رابطه با اشخاصی که مشارکت در قتلی دارند به صراحت بیان شده است که در این مقاله بیشتر این موارد را بایکدیگر مرور خواهیم کرد.

طبق قوانین مدنی و مجازات اسلامی در کشور برای اینکه بتوان شخصی یا اشخاصی را محکوم در قتل دانست باید گفت که این موضوع باید احراز شود که دو یا چند نفر در قتل شرکت داشته اند و هم باید احراز شود که عمل ایشان دلیل مرگ مقتول شده است. 

باید دقت داشت که بر اساس متناسب بودن نوع کیفر با نوع جرم ، باید مطابق با نحوه شرکت در قتل ، باید مجازات های متفاوتی در نظر گرفته شود. به همین منظور ممکن است که سوالی در ذهن برخی ایجاد شود که آیا هر نوع مشارکت در قتل حکم قصاص به همراه دارد؟ در ادامه بیشتر به جواب این سوال خواهیم پرداخت

مشارکت در قتل عمد


شرایط مشارکت در قتل

برای تعریف مشارکت در قتل باید به سه تعریف متفاوت و این شرایط دقت داشت در ادامه بیشتر به این موضوعات خواهیم پرداخت.


علم و عمد 

طبق قانون برای آنکه بتوان مرتکبین عمل مجرمانه را به عنوان شریک در جرم مجازات کرد ، لازم است که در حین ارتکاب جرم ، نه تنها از ماهیت رفتار غیر قانونی خود دارای آگاهی باشد، بلکه باید در ارتکاب عمل مجرمانه نیز سوء نیت داشته باشند.


قتل عمد و مجازات آن


انجام عملیات اجرایی 

عملیات اجرایی ، تشکیل دهندة هر جرم مشخص معین است و افرادی که در انجام این عملیات همکاری داشته باشند ، شریک جرم محسوب می شوند و قانونگذار ، مداخله در عملیات اجرایی را برای تحقق شرکت در جرم لازم و ضروری می داند.


مشارکت در یکی از جرایم 

برای مشارکت در قتل باید گفت، قتل زمانی محقق می‌شود که شخصی با دیگری در یکی از جرایم قابل تعزیر و بازدارنده ، مشارکت و همکاری داشته باشند.


در قانون مصوب 1375 قانون مجازات اسلامی اینطور بیان شده است که هر زمان  دو یا چند مرد مسلمان مشترکا مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می تواند با اذن ولی امر همه انها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهارنفر باشند باید به هر کدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر می شود.


قتل عمد با اسلحه گرممعاونت در قتل

به طور کلی مفهوم اصلی برای مشارکت در قتل این است که در وقوع جرم به یکی از صور معینه قانونی ، بدون مداخله در عملیات اجرایی ، قبل یا مقارن با وقوع جرم. بر طبق تعریف فوق معاون به هیچ وجه درعملیات اجرایی مجرمانه سازنده جرم دخالت نداشته باشد. در همین رابطه باید گفت که در ماده 43 قانون مجازات اسلامی کشور بیان شده است که شخصی اگر در انجام جرم یاری و کمک کرده و از مجرم یا مجرمین اصلی استعاره مجرمیت می نماید. همچنین باید اشاره داشت اگر شرکت در قتل طبق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی هم به معنای مداخله دو یا چند نفر در انجام عملیات اجرایی جرم و هم به استناد جرم به عمل همگان نیاز است.


مجازات شرکت در قتل

بر اساس ماده 214 و 215 ماده قانون مجازات اسلامی در مورد قتل و مشارکت در قتل و همچنین ماده 125 قانون مجازات اسلامی در رابطه با شرکت در جرائم تعزیری و بازدارنده اینگونه بیان شده است که هر شخصی عالما و عامدا با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر و یا مجازات های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد… شریک در جرم محسو ب و مجازات او مجازات فاعل مستقل ان جرم خواهد بود…»  همچنین مطابق ماده 215 همین قانون شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد…» این معنا در ماده ۲۱۴ هم امده است.


در صورت بروز مشکلات  در هر زمینه حقوقی  می توانید از مشاوره حقوقی - وکیل متخصص  در موسسه حقوقی اوستا بهرمند شوید:

راه های ارتباطی:

  1. تماس با شماره تلفن ثابت : 70700007-021
  2. تالار گفتگو حقوقی
  3. چت انلاین با مشاوران