جستجو
اوستا در کنار شماست:021-70700007*09129629488*
یک وکیل خوب و معتبر چه ویژگی هایی دارد؟
14

یک وکیل خوب و معتبر چه ویژگی هایی دارد؟

یک وکیل خوب و معتبر، وکیلی است با تجربه و حرفه ای با اطلاعات کامل و به روز شده در باب موازین قانونی و حقوقی که برای شان و منزلت حقوقی موکلش احترام قائل است.مشاور حقوقی مورد اعتماد، راز دار موکل خویش بوده و صادقانه، برای دفاع از حقوق او همت می گمارد و در مشاوره حقوقی خویش، بر بهترین راه حفظ منافع موکلش، تمرکز می کند.

حقوقی1399/01/12
آشنایی با مفهوم کفیل و کفالت
24

آشنایی با مفهوم کفیل و کفالت

یکی از مهمترین مصادیق موضوع کفیل و کفالت هنگامی است که محاکم قضایی از فرد متهم می خواهند تا کفیلی را به محضر قانون معرفی کند تا هر زمان که نیاز باشد،با هدف تکمیل روند دادرسی و تکمیل اطلاعات پرونده مربوطه متهم را به در محضر دادگاه حاضر کند.

حقوقی1399/01/10
نیابت قضایی چیست؟
32

نیابت قضایی چیست؟

تعریف حقوقی نیابت قضایی میتوان گفت که وقتی یک  مرجع قانونی،مرجع دیگری دیگری را به نمایندگی از خود انتخاب می کند تا عمل حقوقی را انجام دهد،در واقع اقدام به اعطای نیابت کرده است،اما هنگامی که صحبت از نیابت قضایی میکنیم ماجرا کمی متفاوت تر از نیابت معمولی افراد عادی است،همانطور که از اسم نیابت قضایی مشخص است باید اعطای نیابت در مراجع قضایی انجام شود.

حقوقی1399/01/07
قوانین و احکام آزادی مشروط
58

قوانین و احکام آزادی مشروط

پیش از آنکه دوره ی محکومیت محکومان به حبس به آنان فرصتی داده میشود تا در مدت زمان تعیین شده از طرف دادگاه،علاوه بر دستورات دادگاه ،رفتاری پسندیده از خود نشان دهند،در این صورت آزادی مشروط آنان پس از گذشت این دوره بدون قید و شرط و مطلق خواهد بود.

حقوقی1399/01/04
به راستی مجازات انتقال مال غیر چه خواهد بود؟
77

به راستی مجازات انتقال مال غیر چه خواهد بود؟

مجازات انتقال مال غیر موضوع تحت بررسی امروز مشاوره حقوقی می باشد. برای کسب اطلات بیشتر راجع به این موضوع در ادامه با مشاوره حقوقی همراه باشید تا هر آنچه پیرامون مجازات انتقال مال غیر می خواهید بدانید دستگیرتان شود. 

حقوقی1398/12/21
آیا با قرار منع تعقیب و جزئیات آن آشنایی دارید؟
79

آیا با قرار منع تعقیب و جزئیات آن آشنایی دارید؟

 اگر چنانچه دلیل یا دلایل کافی برای ادامه تحقیقات وجود نداشته باشد و یا دادسرا به این نتیجه برسد که فرد تحت تعقیب مجرم نبوده و عمل متهم جرم نبوده است، قرار منع تعقیب بعد از اتمام تحقیقات صادر می گردد. در ادامه به بررسی بیشتر این موضوع می پردازیم.

حقوقی1398/12/20
آیا می دانید فرق شورای حل اختلاف با دادگاه در چیست؟
157

آیا می دانید فرق شورای حل اختلاف با دادگاه در چیست؟

فرق شورای حل اختلاف با دادگاه موضوع مورد بحث این سری از مباحث مشاوره حقوقی می باشد. از آن جایی که روزانه تعداد زیادی از افراد برای احقاق حقوق و بیان شکایاتشان به دادگاه مراجعه می کنند، لذا هر روزه تعداد پرونده های روی میز دادگاه ها افزایش پیدا کرده و رسیدگی به آن ها نیز نیازمند زمان بیشتری می شود.

حقوقی1398/12/18
تا چه میزانی با حدود و حوزه اختیارات شورای حل اختلاف آشنایی دارید؟
67

تا چه میزانی با حدود و حوزه اختیارات شورای حل اختلاف آشنایی دارید؟

حوزه اختیارات شورای حل اختلاف موضوعی است که لازم است همگان با آن آشنایی های لازم را داشته باشند. چرا که ممکن است بار ها برای تعدادی از شما دوستان اتفاق افتاده باشد که برای احقاق حق خود بخواهید به مرجع قضایی مراجعه کنید اما در آن زمان درست نمی‌دانید که کدام مرجع صلاحیت لازم را دارد؟

حقوقی1398/12/14