جستجو
اوستا در کنار شماست:021-70700007*09129629488
نکاتی که درباره وصول سفته نمی دانستید
13

نکاتی که درباره وصول سفته نمی دانستید

وصول سفته از دو روش زیر صورت می گیرد: 1- از طریق اجرای اسناد رسمی  2- از طریق مراجع قضایی دادگستری

حقوقی1398/12/02
تفاوتهای قانونی چک و سفته و مقایسه این دو در قوانین مالی کشور
125

تفاوتهای قانونی چک و سفته و مقایسه این دو در قوانین مالی کشور

در قانون مالی کشور دو روش مختلف برای پرداخت وجه درمدت زمان زیاد وجود دارد یک سفته و یک چک در ادامه این دو روش را بایکدیگر مورد بررسی قرار خواهیم داد

حقوقی1398/09/12
چک از بعد حقوقی
132

چک از بعد حقوقی

یکی از معضلات رایج در معاملات امروزی موضوع چک برگشتی یا همان چک بلامحل است اولین نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که در زمان مدت چک را از دست ندهید که در این صورت فقط از بعد حقوقی به چک برگشتی باید رسیدگی شود.

حقوقی1398/08/25