جستجو
اوستا در کنار شماست:021-70700007*09129629488*
با چه شرایطی ارائه سفته ضمانت حسن انجام کار بلامانه می باشد؟
164

با چه شرایطی ارائه سفته ضمانت حسن انجام کار بلامانه می باشد؟

سفته ضمانت حسن انجام کار همان سفته ای است که وقتی برای استخدام به یک شرکت و یا هر جایی می رویم کارفرما آن را از ما درخواست می کند. همانطور که از نام این سند نیز پیدا است، بابت حسن انجام کار از افراد دریافت می شود. در ادامه به بررسی جزئیات بیشتری از سفته ضمانت حسن انجام کار خواهیم پرداخت. 

حقوقی1398/12/04
نکاتی که درباره وصول سفته نمی دانستید
197

نکاتی که درباره وصول سفته نمی دانستید

وصول سفته از دو روش زیر صورت می گیرد: 1- از طریق اجرای اسناد رسمی  2- از طریق مراجع قضایی دادگستری

حقوقی1398/12/02
تفاوتهای قانونی چک و سفته و مقایسه این دو در قوانین مالی کشور
174

تفاوتهای قانونی چک و سفته و مقایسه این دو در قوانین مالی کشور

در قانون مالی کشور دو روش مختلف برای پرداخت وجه درمدت زمان زیاد وجود دارد یک سفته و یک چک در ادامه این دو روش را بایکدیگر مورد بررسی قرار خواهیم داد

حقوقی1398/09/12
چک از بعد حقوقی
209

چک از بعد حقوقی

یکی از معضلات رایج در معاملات امروزی موضوع چک برگشتی یا همان چک بلامحل است اولین نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که در زمان مدت چک را از دست ندهید که در این صورت فقط از بعد حقوقی به چک برگشتی باید رسیدگی شود.

حقوقی1398/08/25