جستجو
اوستا در کنار شماست:021-70700007*09129629488*
همه چیز در مورد انواع لایحه حقوقی
192

همه چیز در مورد انواع لایحه حقوقی

انواع لایحه حقوقی از جمله متون بسیار مهم و تاثیر گذار در روند رسیدگی به شکایات به شمار می روند. انواع لایحه حقوقی در روند پیگیری کار به دادگاه و قاضی ارائه می شوند. به طور کلی می توان گفت انواع لایحه حقوقی دارای انسجامی قوی و ارزش و اعتباری بسیار بالا می باشند.

حقوقی1398/12/10
تعهدات و قراردادها
184

تعهدات و قراردادها

هر قراردادی دارای تعهداتی بین طرفین است که هردو ملزم به انجام تعهد هستند و قرارداد به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند که طبق ماده220 مدنی آثاری به صورت مستقیم و غیر مستقیم در بردارد

حقوقی1398/08/25
دعاوی اداری
220

دعاوی اداری

به موجب اصل 173 قانون اساسی دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات دادخواهی ها و اعتراضات مردم نسبت به ماموران یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها که زیر نظر قوه قضائیه تاسیس شده است

حقوقی1398/08/25