جستجو
اوستا در کنار شماست:021-70700007*09129629488
نکاتی که درباره وصول سفته نمی دانستید
13

نکاتی که درباره وصول سفته نمی دانستید

وصول سفته از دو روش زیر صورت می گیرد: 1- از طریق اجرای اسناد رسمی  2- از طریق مراجع قضایی دادگستری

حقوقی1398/12/02
نقش مشاوره حقوقی در حقوق تجارت و بازرگانی
28

نقش مشاوره حقوقی در حقوق تجارت و بازرگانی

حقوق بازرگانی و تجارت از پر کاربرد ترین و پیچیده ترین حوزه های فعالیت مشاوره حقوقی است. مشاور حقوقی که در امر تجارت فعال هستند باید تسلط و آشنایی کامل با قانون تجارت داشته باشند. دادو ستد های مالی و بازرگانی میان انسان ها، از جمله پر رنگ ترین دلایل ارتباطات جمعی است.


حقوقی1398/11/30
نقش مشاوره حقوقی در حقوق اداری
30

نقش مشاوره حقوقی در حقوق اداری

حقوق اداری، از جمله زمینه های فعالیت و نقش آفرینی مشاوره حقوقی است. بر خلاف حقوق مدنی که بر اصل توازن و تعادل میان دو طرف، وجود دارد قوانین اداری فاقد این برابری طرفین است.دیوان عدالت اداری یکی از مراجع قضایی در احقاق حق کارکنان و مستخدمان در برابر کارفرما است. 


حقوقی1398/11/27
حقوق بین الملل به مشاوره حقوقی نیاز دارد
34

حقوق بین الملل به مشاوره حقوقی نیاز دارد

یکی دیگر از صحنه های ایفای نقش مشاوره حقوقی، حقوق بین الملل است. با توسعه روابط جهانی میان ملت ها و کشورها، با وجود قوانین همگان ساز برای ایجاد توازن در این ارتباطات، لازم است افرادی تحت عنوان مشاور حقوقی باشند، تا در زمینه این ارتباطات بین المللی در نظام قانون جهانی، به روابط بدون تنش دولت ها، کمک نمایند. 


حقوقی1398/11/24
مشاوره حقوقی، بستر عدالت اجتماعی است
118

مشاوره حقوقی، بستر عدالت اجتماعی است

مشاوره حقوقی، کانون آگاهی بخشی در مورد مسائل حقوقی و قضایی افراد جامعه است. با آگاهی از آنچه به عنوان حقوق مدنی و شهرونی در هر یک از مینه های زندگی اجتماعی و فردی انسان، در یک کشور تعریف و تعیین شده است، میزان تجاوز های ناآگاهانه به حریم حقوقی افراد کاهش می یابد. مشاور حقوقی الزاما وکیل مراجعین خود نمی باشد.

حقوقی1398/10/29
مشاوره حقوقی خانواده، چه کاربردی دارد؟
148

مشاوره حقوقی خانواده، چه کاربردی دارد؟

مشاوره حقوقی، یکی از امور ضروری در هر جامعه ای است که برای توضیح و رفع مسائل قضایی و حقوقی، در زمینه های گوناگون زندگی فردی و اجتماعی بشر، به کار می رود. یکی از اموری که مشاور حقوقی به آن می پردازد، آن دسته از مسایل مربوط به خانواده است که دارای جنبه قانونی و قضایی باشد.

حقوقی1398/10/21
ضرورت استفاده از مشاوره حقوقی در تعاملات انسانی
228

ضرورت استفاده از مشاوره حقوقی در تعاملات انسانی

مشاوره حقوقی برای حل و فصل کلیه موارد حقوقی و قضایی در زندگی شخصی و اجتماعی، یک امر ضروری است که موجبات آسودگی خاطر و شفافیت روابط بین فردی را، فراهم می آورد.با مراجعه به مشاور حقوقی، و با آگاهی از جنبه های مختلف قانونی و قضایی تعاملات کاری، اجتماعی، خانوادگی و عاطفی، می توان به روابطی بر پایه صداقت و احترام و تعهد، دست یافت.

حقوقی1398/09/30
یک مشاوره حقوقی چه کمکی می تواند به شما داشته باشد؟
1051

یک مشاوره حقوقی چه کمکی می تواند به شما داشته باشد؟

مشاور حقوقی فردی تحصیل کرده در رشته حقوق است که به افراد حقیقی و حقوقی در زمینه های امور قراردادها، امور دعاوی و امور پژوهشی در جهت کسب حداکثر سود برای آن شخص، مشاوره فنی لازم را برای اخذ تصمیمات صحیح تر می دهد و به حل و فصل مشکلات حقوقی می پردازد.

حقوقی1398/09/19