جستجو
اوستا در کنار شماست:021-70700007*09129629488*
اسقاط کافه خیارات و جلوگیری از ضرر و زیان
10

اسقاط کافه خیارات و جلوگیری از ضرر و زیان

هنگامی که شما در روند انعقاد یک قرارداد یا مبایعه نامه قرار می گیرد مسلما عبارت اسقاط کافه خیارات را نیز مشاهده خواهید کرد.فرقی نمیکند که نقش شما در انعقاد چنین قراردادهایی چه باشد،به عبارت دیگر میتوان گفت که شما اگر فروشنده یا خریدار باشید، بهرحال باید قرار داد را با شرطی همانند اسقاط کافه خیارات بپذیرید و آن را امضا کنید،چرا که اسقاط کافه خیارات دقیقا همان چیزی است که مانع ضرر و زیان احتمالی برای دو طرف در آینده قرارداد و معامله میشود.

حقوقی1399/01/14
یک وکیل خوب و معتبر چه ویژگی هایی دارد؟
17

یک وکیل خوب و معتبر چه ویژگی هایی دارد؟

یک وکیل خوب و معتبر، وکیلی است با تجربه و حرفه ای با اطلاعات کامل و به روز شده در باب موازین قانونی و حقوقی که برای شان و منزلت حقوقی موکلش احترام قائل است.مشاور حقوقی مورد اعتماد، راز دار موکل خویش بوده و صادقانه، برای دفاع از حقوق او همت می گمارد و در مشاوره حقوقی خویش، بر بهترین راه حفظ منافع موکلش، تمرکز می کند.

حقوقی1399/01/12
آشنایی با مفهوم کفیل و کفالت
28

آشنایی با مفهوم کفیل و کفالت

یکی از مهمترین مصادیق موضوع کفیل و کفالت هنگامی است که محاکم قضایی از فرد متهم می خواهند تا کفیلی را به محضر قانون معرفی کند تا هر زمان که نیاز باشد،با هدف تکمیل روند دادرسی و تکمیل اطلاعات پرونده مربوطه متهم را به در محضر دادگاه حاضر کند.

حقوقی1399/01/10
نیابت قضایی چیست؟
39

نیابت قضایی چیست؟

تعریف حقوقی نیابت قضایی میتوان گفت که وقتی یک  مرجع قانونی،مرجع دیگری دیگری را به نمایندگی از خود انتخاب می کند تا عمل حقوقی را انجام دهد،در واقع اقدام به اعطای نیابت کرده است،اما هنگامی که صحبت از نیابت قضایی میکنیم ماجرا کمی متفاوت تر از نیابت معمولی افراد عادی است،همانطور که از اسم نیابت قضایی مشخص است باید اعطای نیابت در مراجع قضایی انجام شود.

حقوقی1399/01/07
وکیل طلاق حرفه ای، کیست؟
46

وکیل طلاق حرفه ای، کیست؟

وکیل طلاق حرفه ای در اختیار نمودن تخصص خویش، احساس مسئولیت می کند و خویش را در موقعیت متعهد می شناسد.وکیلی که در امور طلاق، فعالیت می نماید، یک مشاور حقوقی چند ساحتی است؛ و در فرآیند مشاوره حقوقی حرفه‌ای، ابتدا به ساکن، موکلش را به تداوم پیوند زناشویی و عدم جدایی ترغیب می سازد.

خانواده1399/01/06
قوانین و احکام آزادی مشروط
61

قوانین و احکام آزادی مشروط

پیش از آنکه دوره ی محکومیت محکومان به حبس به آنان فرصتی داده میشود تا در مدت زمان تعیین شده از طرف دادگاه،علاوه بر دستورات دادگاه ،رفتاری پسندیده از خود نشان دهند،در این صورت آزادی مشروط آنان پس از گذشت این دوره بدون قید و شرط و مطلق خواهد بود.

حقوقی1399/01/04
آشنایی با مفهوم سلب حضانت
56

آشنایی با مفهوم سلب حضانت

در قانون کشور ما تعریف دقیقی از حضانت بیان نشده است. اما در لغوی معرفی آن به معنای مراقبت، محافظت و نگهداری از  فرزند میباشد. قبل از آنکه بخواهیم موارد سلب حضانت را بیان کنیم بهتر است در ابتدا این نکته را در نظر داشته باشید که مبحث حضانت با ولایت، وصایت و قیمومیت کاملا تفاوت دارد و متقابلا وظایف آنها نیز متفاوت است.

خانواده1399/01/03
به راستی مجازات انتقال مال غیر چه خواهد بود؟
81

به راستی مجازات انتقال مال غیر چه خواهد بود؟

مجازات انتقال مال غیر موضوع تحت بررسی امروز مشاوره حقوقی می باشد. برای کسب اطلات بیشتر راجع به این موضوع در ادامه با مشاوره حقوقی همراه باشید تا هر آنچه پیرامون مجازات انتقال مال غیر می خواهید بدانید دستگیرتان شود. 

حقوقی1398/12/21